?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ɽʮһѡĿͼ:北京金马国际旅行C股份有限公?/title> <meta name="keywords" content="ɽʮһѡĿͼ," /> <meta name="description" content="ɽʮһѡĿͼ: " /> <meta name="author" content="云创q华|络 www.88321.cn QQ35618612" /> <meta name="copyright" content="2011-2020 88321.CN" /> <link href="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.hxysvg.com.cn/article/93.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="bodybj"> <div class="lytop"> <div class="topgonggao"><span style="color:Red"> 公告Q?/span>真诏L行《旅游法》相兌定,现本|站内所列行E,其行E中凡包含自贏V购物、小费的旅游相关行程U\Q我Cַ不再发团Q?<span style="float:right">Ƣ迎光 北京金马国际旅行C股份有限公?nbsp; </span></div> <div class="logolist"> <div class="logo"><img src="/upload/2018-06-15/d71f8b1b2afd6c13c2ef1b7025083c67.png" /></div> <div class="logoright"><img src="/upload/2018-06-06/0332425113cc63dc3d604b8ca8fe1a30.png" /></div> </div> </div> <div class="dhbj"> <div class="lydh"> <ul class="list01"> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/" title="ɽʮһѡ">ɽʮһѡ</a></li> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/list-7.html">北京一日游</a></li> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/list-8.html">北京二日?/a></li> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/list-9.html">北京三日?/a></li> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/list-22.html">北京多日?/a></li> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/list-43.html">北京周边?/a></li> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/list-45.html">Uh定制?/a></li> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/list-47.html">北京旅游景点</a></li> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/list-57.html">旅游UR</a></li> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/list-58.html">酒店预订</a></li> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/page-54.html">关于我们</a></li> <li class="list01_a"><a href="//www.hxysvg.com.cn/page-20.html">联系我们</a></li> </ul> <div class="lycear"></div> </div> </div> <div class="lybody"> <div class="left_content"> <div class="leftbody"> <div class="lefthead">在线咨询客服</div> <div style="background:url(/upload/2018-06-20/795dc334f14555363701a2f34142039b.png); height:174px; padding-top:266px; padding-left:55px;"> <p> <span style="line-height:1.5;">散客咨询  </span><span style="line-height:1.5;"><a target="_blank"><img src="//wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消? border="0" /></a></span> </p> <p> <span style="line-height:1.5;">预定专席  </span><a target="_blank"><img src="//wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? style="line-height:1.5;" /></a> </p> <p> <span style="line-height:1.5;">优惠zd  </span><a target="_blank"><img src="//wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? style="line-height:1.5;" /></a> </p> <p> <span style="line-height:1.5;">投诉  </span><span style="line-height:1.5;"><a target="_blank"><img src="//wpa.qq.com/pa?p=2:351107957:51" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消? border="0" /></a></span> </p> </div> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/myd.jpg" /> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <div class="lefthead">客户回访</div> <ul class="hfb"> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">李女士:我家玩的很好Q确实是U玩无购物,</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">李女士:q几天小长假景点人暴多,但冯导游工作非常C</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">贑֥士:住宿比较满意交通方面;行程安排合理Q?/div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">梁先生:通过朋友介绍的,选的品质最好的U\Q?/div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">杜女生:真的Z错的不进店,没有׃八糟的推</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">卢先生:我们是外地过来,选了很多Ӟ最后选这</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">金先生:感谢孟Q感谢我们,谢谢您们为我</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">牛先生:和家Z起参加的行程感谢孟Ҏ们的</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">张女士:四晚五日游很不错Q物所|很愉快!</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">耿女士:非常感谢帮我们完成了公司之旅Q各方便</div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">王先生:接送不错,U\q可以,是h高一?/div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="huifang"> <div class="huifangleft"></div> <div class="huifangright">刘先生:带队导游很好Q很照顾我们Q谢谢!下次</div> <div class="lycear"></div> </div> </ul> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/mydd.jpg" /> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <div id="demo" style="overflow:hidden; width:240px; height:600px;"> <div id="demo1"> <ul class="hfb"> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京游玩3?北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团。故宫、天坛、八辑ֲ长城、圆明园、恭亲王府、香山、颐和园、鸟巢水立方、国家大剧院、明十三c长安街、中南v</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 4?/span><br /> <span style="color:#009900;">「纯??日游」首都之旅(含吃住)无购物无自费LVIP团。八辑ֲ长城、圆明园、恭亲王府、故宫、天坛、香山、颐和园、升国旗、鸟巢水立方、国家大剧院、明十三c长安街、中南v?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">「八辑ֲ长城VIP专线+古都专线+文化专线Q免费看升国旗」八辑ֲ长城、明十三c香山公园、恭王府、清华北大、慈行宫、园明圆、故宫城、颐和园、天坛公园、万寿寺、钟鼓楼</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 1?/span><br /> <span style="color:#009900;">「纯??日游」首都之旅(含吃住)无购物无自费LVIP团。八辑ֲ长城、明十三c鸟巢水立方、故宫、天坛、颐和园、国家大剧院</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">「尊贵六晚七日游」北戴河看大天z市、北京市、秦皇岛、故宫、八辑ֲ长城、香山、天坛、清华大学、国家大剧院、中南v、鸟巢水立方、圆明园、恭亲王府、颐和园、明十三c?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 5?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京游玩3?北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 5?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京游玩3?北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">「深度五晚六日游」北京游??北戴河黄金v怺日游 赠观上日出 住宿5晚游6?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 4?/span><br /> <span style="color:#009900;">「尊贵五晚六日游」古都北??天|1天看航空母舰+北戴河看大v、看日出住一晚玩2?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 2?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">首都之旅Q含吃住Q无购物无自费轻松VIP团。故宫、天坛、八辑ֲ长城、圆明园、恭亲王府、香山、颐和园、鸟巢水立方、国家大剧院、明十三c长安街、中南v</span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 7?/span><br /> <span style="color:#009900;">北京3-7日游为您Uh订制Q独立导游讲解、豪华商务R、玩遍北京大街小巗景点自由选、时间你说了?/span> </div> <div class="lylist"> <span style="color:#666666;"> ?* 3?/span><br /> <span style="color:#009900;">「豪华专Uѝ八辑ֲ长城、明十三c鸟巢水立方外景Q十三陵水库、居庸关外景?/span> </div> </ul> </div> <div id="demo2"></div> </div> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="leftbody"> <div class="lefthead">在线咨询</div> <ul class="hfb"> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />请问W一天早我们从天z坐快铁到北京,可以到酒店后把我们送到Ƣ乐谷吗Q北戴河之行l束后能送我们到入住的宾馆吗Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />?2月䆾到北京有什么好玩的Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />我想问一下,我是不是当天下飞机就可以L你们报团Q你们是不是天天可以出团的?<br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的信Q与支持,我们U玩多日 </div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />我是上v的旅客想提前一天到北京你们能帮我预定酒店吗Q我担心自己定的M们集中地q不方便Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />北京出发【纯玩四晚五日游】:故宫、长城、颐和园、清华或北大、鸟巢、天坛,请问q个路线走程的\E多吗、因为有孩及孕?谢谢我们q几天就要过来,是否接?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的信Q和支?您参加的4 </div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />Z么我的订单里找不到订单了Q?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> <div class="lylist"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/wen.png" style="float:left;" />我们5月䆾到北京有什么好玩的U\ȝ设计一下?br /> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/da.png" style="float:left;" />您好Q感谢您Ҏ们的支持与信任!M疑问您可以直接咨询我们的在线客服Q?</div> </ul> </div> <div class="lyjg"></div> <!-- <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/dingzhi.jpg" /> --> <div class="lycear"></div> </div> <div class="right_content"> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/promote_small.jpg" width="955" /> <div class="weizhi">您的位置Q? >北京多日? </div> <div class="xlmun"> <div class="xllx">U玩?/div> <div class="xlname"> <div class="xlnames">春季钜惠 北京天|北戴??晚跟团游·游皇城北京·逛v港天zLh</div> <div class="xlnamex"> </div> </div> </div> <div class="xlzj"> <div class="xlimg"><img src="/upload/2018-07-10/c4c56b5a6f8c883803215e6247ecda3c.jpg" width="370" height="310" /></div> <div class="xljj"> <div class="xljjbody"> 出发城市Q北京市中心       累计<span class="xlzt">654321</span>人预?br /> ?nbsp;   |<strong class="hfb"><span class="xlzt">K? 1880 ?/span> </strong>   市场P<del> 1980 ?/del>   儿童P<strong class="hfb"><span class="xlzt">K? 960 ?/span></strong><br /> 儿童标准Q?.2c以下儿童免?br /> 出发日期Q天天发?br /> 行程天数Q?strong> 6 ?/strong>    提前报名Q?strong>提前预订Q优惠跟?/strong><br /> <p>?nbsp;   务:</p> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/tui.png" /> <p> 未消贚w?nbsp;       </p> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/fan.png" /> <p> 支持q期退?nbsp;       </p> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/mian.png" /> <p> 不满意免?/p> <div class="lycear"></div> </div> <div class="gonggao"> <span class="xlzt">公告Q?/span> 在北京街头经常能看到在很_的小q告上、旅游地图上及一些非法网站上看到低至70?50元的一日游U\,很多q明目张胆的打着“中国国际旅行社”“中青旅”等大型正规旅行C旗号,其在北京的火R站和镉K汽车站,散发“一日游”的广告大多是打着“中青旅”和“国旅”及“北京旅渔R散中心”的招牌,提醒游客要擦亮眼?别轻信! </div> </div> <div class="lycear"></div> </div> <div class="listdh"> <div class="listlx"> <ul class="hfb"> <li class="hfb"><a href="#ts">行程特色</a></li> <li class="hfb"><a href="#xc">行程介绍</a></li> <li class="hfb"><a href="#bz">服务标准</a></li> <li class="hfb"><a href="#xz">预订ȝ</a></li> <li class="hfb"><a href="#wxts">温馨提示</a></li> <li class="hfb"><a href="#pl">用户评论</a></li> <li class="hfb"><a href="#bm">我要报名</a></li> </ul> </div> <div class="listyuding"><a href="//www.hxysvg.com.cn/" title="ɽʮһѡ">ɽʮһѡ</a></div> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="listbody"> <div class="contdh"><a name="ts" id="ts">行程特色</a></div> <div class="contbody"> <p class="MsoNormal" style="font-size:12px;white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;"> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#0066cc;">赠送升旗、天安门集体?/span></b> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#dd0000;">☆每送精伴手礼一?/span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#dd0000;">☆赠送网U打卡地--延禧宫深度游览故?br style="line-height:25.6px;" /> </span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#dd0000;">☆每人发N走失胸牌<br style="line-height:25.6px;" /> </span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#dd0000;">?4时接?br style="line-height:25.6px;" /> </span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:25.6px;font-size:small;color:#dd0000;">☆每人每天一瓶矿泉水</span> </p> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="font-size:12px;white-space:normal;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;"> <span style="font-size:14px;"></span> </p> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="xc" id="xc">行程介绍</div> <div class="contbody"> <div class=xingcheng> <h4 style="white-space:normal;"> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;">W一? 接站入住酒店</span> </h4> <p style="white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="white-space:normal;"> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;">Ƣ迎您抵N都北京,我社安排专职人员接站Q送您到入住的酒店报到Q全天自由活动。入住酒店时Q酒店均需收取一定押金(按照酒店不同标准Q每?00-300元不{)Q需要游客在酒店前台自行支付。若有损坏酒店物品、丢失房卡等Q需自行赔偿酒店损失。若无物品损坏及其他消费{则退房时凭押金条退回所交全部押金,晚上有导渔R知客hW二天v床早和出发旉?/span> </p> <span "="" style="white-space:normal;font-size:14px;font-family:;">我社提供接站、接机服务,不提供送机和送站Q请自行q程Q?/span><br style="white-space:normal;" /> <span "="" style="white-space:normal;font-size:14px;font-family:;">火R站:北京西站、北京站、北京南站?/span><br style="white-space:normal;" /> <span "="" style="white-space:normal;font-size:14px;font-family:;">机场Q南苑机场?/span><br style="white-space:normal;" /> <span "="" style="white-space:normal;font-size:14px;font-family:;">特别提示Q由于散客到站时间不同,在接站过E中可能有等候情况,请和客h提前说明Qƈ误解,十分感谢?/span><br style="white-space:normal;" /> <span "="" style="white-space:normal;font-size:14px;font-family:;">提示Q请您保持通讯畅通,E晚导游会和您联pR?/span><br style="white-space:normal;" /> <h3 style="white-space:normal;"> <span "="" style="font-size:14px;"></span> </h3> <h3 style="white-space:normal;"> <strong font-size:14px;"=""><span style="font-family: " microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"=""><br /> </span></strong> </h3> <h3 style="white-space:normal;"> <strong font-size:14px;"=""><span style="font-family: " microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"="">W二? 升旗仪式-天安门广?毛主席纪念堂-故宫博物?天坛-恭王?/span></strong> </h3> <p style="white-space:normal;"> <br /> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;"> </span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 早餐因出发较早,请到前台领取已打包好的简单早? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 升旗仪式 早观<b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【升旗A式?/span></b>Q感受共和国怸谢幕的典C|伴随国歌目视国旗~缓升v? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 天安门广?游览U?0分钟 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 游览世界最大的中心q场?b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【天安门q场?/span></b>Q天安门q场Z界上最大的城市中心q场Q一九八六年被评为“北京十六景”之一Q景观名“天安丽日”,站在天安门广Z_四周景观揽眼底Q庄严肃I的人民英雄U念、h民大会堂、中国革命博物馆和中国历史博物馆Q古朴威严的正阳楼及前门楼? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 毛主席纪念堂 游览U?0分钟 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 参观<b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【毛dU念堂?/span></b>Q瞻仰毛d遗容Q若遇政府关闭参观外景)Q外观北京新地标性徏{;国家大剧院,其徏{与外围环境然一体,犹如一颗巨大的恐龙蛋,又犹如一颗璀璨的珍珠Q设计之_֦Q让人叹止? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 故宫博物?游约2时30分钟 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 游览世界现存最大古代宫D徏{群?b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【故宫博物院?/span></b>Q又名城Q,参观午门、太和殿、乾清宫、M花园{古亭徏{,观帝王宫阙,了解民族风格Q看前朝后寝Q左右C,享宏丽辉煌,气象万千Q一路走来,一路了解明清历Ԍ仿佛|n历史长河Q赏景之余感慨h生。(注意Q因故宫公园理处相兌定,2014q故宫逢周一全天闭馆Q如我社滚动行程遇周一游览故宫Q我C依据情况调整行E,改ؓ其他日期参观故宫Q请游客知悉。) </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 午餐 <b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【烤鸭宴?/span></b> 30?? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 天坛 游览U?时30分钟 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 游览明、清两代皇帝“祭天”“祈谷”的场所?b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【天坛公园?/span></b>Q含首道门票Q,观全球最大祭天徏{群也是明清两代皇帝天谷的圣圎ͼ它充满了雄奇秘的色彩,有“h间天庭”之Uͼ是中国探索古人宇宙观和中国古怼l文化之源的理想之地Q公园中古树林立Q处处充满欢歌笑语,老北京的Z在这里三五一,两个一伙儿Q向游客们展C着丰富的北京特色文化生z,走过七十二长廊、外观天坛标志性徏{祈q殿{? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 恭王?游览U?时20分钟 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 参观<span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;"><b style="line-height:21.3333px;">【恭王府?/b></span>Q含首道门票Q?-清朝巨贪和珅的府邸,京城癑֧脍炙人口的“皇帝家有的和珅家有Q皇帝家没有的和珅家也有”。只有进到里面才能解开q其中的奥秘Q了解一座恭王府Q半部清朝史? </p> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;"><strong class="hfb"><br /> </strong></span> <p> <br /> </p> <p style="white-space:normal;"> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;"><strong class="hfb"><br /> </strong></span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;"><strong class="hfb">W三? 八达岭长?鸟l水立方外?颐和?清华/北大外观</strong></span><br /> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;"><br /> </span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;"> </span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 早餐Q因出发较早Q请到前台领取已打包好的单早? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 八达岭长?游览U?时30分钟 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 早餐后出发,奔ʎ延庆Q游览D世闻名的<span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;"><b style="line-height:21.3333px;">【八辑ֲ长城?/b></span>Q?八达岭长城ؓ长城建筑最_֍D,山从中Q层峦叠嶂,万里长城Q蜿蜒曲折,每一砖每一石都向游客讲q着心酸、战争、硝烟、守卫和拼杀Q信步长城,征服长城Q做一回真正的好汉。免费品北京特色小吃果脯? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#0066cc;">【推荐交通工P八达岭长城滑?20?人,h据个人需求自愿自理?/span></b> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 奥体中心外观鸟l水立?游览U?时 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 游览奥林匹克公园Q近距离接触2008q奥q会开闭幕式场?-<b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【鸟巢?/span></b>?span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;"><b style="line-height:21.3333px;">【水立方?/b></span>Q外观“鸟巢”、“水立方”徏{风|l细品味其设计的_Q走在鸟巢、水立方外,仿佛又看C赛场中运动健儿矫健的w姿Q仿佛能听到观众们热情的加a助威。远观中央电视台转播?玲珑塔、坐落于北京龙脉上的盘古七星大酒店龙头设计、n奥林匹克林公园清新I气? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#0066cc;">【推荐交通工P奥运火车套(赠送汉唐之风演出)180?人,h据个人需求自愿自理?/span></b> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 午餐 <b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【春饼宴?</span></b>30?? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 颐和?游览U?时20分钟 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 游览<span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;"><b style="line-height:21.3333px;">【颐和园?/b></span>Q这里是中国最完美的皇家大花园Q系清朝N皇帝为母后祝贺六十大寿而徏Qؓ圆明园的附属园,颐和园是中国园林与东方园林最杰出的代表之一、ؓ我国现存规模最大、世界上保存最完整的皇家园林,q里山水一Ԍ夏日昆明湖上药荡漾Q万寿山郁郁pQ景自天成? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 清华/北大Q外观)游览U?0分钟 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 外观高等院校?b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【清华大学或北京大学?/span></b>Q感受我国最高学府风范,一睹历史名校风采,孩子们到来可以树立远大理惻I大h们来q可以一了心愿,游客可于门口拍照。沿途可观中华世U坛外景Q中华世U坛是一座日晷型的纪忉|徏{它以“中和”、“和谐”之,体现了“hcM大自然的协调发展”、“科学精与道d相结合的理想光辉”及东西文化怺交流、和谐融合的思想? </p> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;"><strong class="hfb"><br /> </strong></span> <p> <br /> </p> <p style="white-space:normal;"> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;"><strong class="hfb"><br /> </strong></span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;"><strong class="hfb">W四?/strong></span><strong style="font-size:14px;"> 圆明园遗址-什Ҏv–前门大?/strong> </p> <p style="white-space:normal;"> <span "="" style="font-size:14px;"><br /> </span> </p> <p style="white-space:normal;"> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;"> </span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 早餐Q酒店前台领取早? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 圆明?游览U?0分钟 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 参观<span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;"><b style="line-height:21.3333px;">【圆明园?/b></span>Q含首道门票Q,该园是一l清代的大型皇家园林Q由圆明园及光园长春园和焝春园Q后改称万春园)l成Q统UCؓ“圆明三园”。此外,q有许多园Q分布在圆明园东、西、南三面Q众星拱月般地环l在圆明园周围。圆明园规模宏伟Q运用了各种造园技巧,融会了各式园林风|是中国园林艺术史上的峰作品?860q_圆明园在W二ơ鸦片战争中被英法联军焚毁,C存遗址? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 午餐 <span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;"><b style="line-height:21.3333px;">【龙湖饺子?/b></span> 30?? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 什Ҏv 游览U?时 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 游览冯小刚导演新电媄《老炮》实景拍摄地<b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【什Ҏv风景区?/span></b>Q游览时间不于1时Q,“游什ҎvQ看老北京”,q里有北京保存完整的胡同Q您能体验皇城根儿文化,q能参观北京d的的酒吧街? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <span style="line-height:21.3333px;color:#0066cc;"><b style="line-height:21.3333px;">【推荐交通工P老北京黄包R胡同?天桥l技堂会120?人,h据个人需求自愿自理?/b></span> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 前门大街 游览U?0分钟 </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">前门大街</span></b>是北京非常著名的商业街。位于京城中轴线Q北起前门月亮湾Q南臛_桥\口,与天桥南大街相连。明嘉靖二十九年Q?550Q徏外城前是皇帝出城赴天坛、山川坛的M路,建外城后为外城主要南北街道。民众俗U前门大街?大街?45cI行R道宽20c뀂明、清x国时皆称正阳门大街?965q正式定名ؓ前门大街? </p> <span "="" style="font-size:14px;font-family:;"></span> <p> <br /> </p> <span style="font-family:" font-size:14px;"=""></span> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <strong class="hfb"><span style="font-family: " microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"="">W五? 意式风情街、瓷房子、古文化街、塘沽外滩、洋货市?/span></strong> <br /> <span style="font-family: " microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"=""> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 游览素有“万国徏{博览会”之U的<span style="line-height:21.3333px;color:#333333;">意大利风情区Q?/span>游览1时30分钟Q? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 游览天|现存规模唯一完整<strong class="hfb"><span style="color:#FF9900;">【五大道意风区?/span></strong>典型巴洛克风格徏{群Q占?71亩,素来有“万国徏{博览会”之Uͼ众多名h故居囊括其中Q梁启超故居、曹故居)Q以及众多媄视剧作品取景地? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 参观<span style="line-height:21.3333px;color:#333333;">h?/span>(游览40分钟) </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 参观价?0多亿元h民币、由五十吨水晶、几十万片五大窑古瓷片,历时5q修建的中国古瓷博物?b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【瓷房子?/span></b>游览30分钟Q??0日至2?日瓷房子春节休假<span style="font-size:14px;">Q?span style="font-size:14px;">停止</span></span><span style="font-size:14px;">开</span>放!2?日正式开馆,l您带来不变Q敬误解!Q? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 参观<span style="line-height:21.3333px;color:#333333;">【古文化街?/span>(游览1时) </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 乘R赴天z?AU景?b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【古文化街?/span></b>感受文化呟뀁中国味、天z味Q领略地道的天|风土人情Q欣赏天z民间工艺品“惔人张彩塑、杨柳青q画、魏记风{”了解有着600多年历史的我国三大妈庙<b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【天后宫?/span></b>Q远?b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【天z之眹{?/span></b>Q?b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【望h教堂?/span></b> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 参观<span style="line-height:21.3333px;color:#333333;">【天z之眹{?/span>(游览30分钟) </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> q观天|的地标性徏{,直径高达110cI世界上最大的桥上摩天?b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【天z之眹{?/span></b> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 沉K欣赏天z发地三岔沛_Q当q大Ҏ水成功之圎ͼ古黄沛_口Q有着“禹贡黄河”之U的母亲?b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【v沟?/span></b>。沿h景观带R览百q老桥<b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【金汤桥】【望h教堂?/span></b> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 参观<span style="line-height:21.3333px;color:#333333;">【v沛_滩公园?/span>(游览1时) </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 赴塘沽游览渤h里的一颗明?span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;"><b style="line-height:21.3333px;">【v沛_滩公园?/b></span>Q乘豪华游轮出v观光Qv上可ƣ赏亚洲最大开启桥<b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【v沛_桥?/span></b>东南亚著名赌船“东方公d”(香港电媄《赌》的实景拍摄圎ͼ与大亲密接触,投入大v的怀抱,一览v上无限风光与万吨巨轮擦肩而过感受大v风情观v何入口? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 参观【洋货市场?游览1时) </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> 最后逛体现“洋货,z味Q洋品牌”的<b style="line-height:21.3333px;"><span style="line-height:21.3333px;color:#ff9900;">【洋货市场?/span></b>Q洋货市Z要经营品U有汽R、摩托R、家c照相器材、服装、手表、打火机、音响等Q市N易自由度高,购货方式灉|多样Q货品h位经又不乏“珍、奇、特”,因此塘沽z货市场成了覆盖“三北”,辐射全国北方最大的z货集散圎ͼ成ؓ天|的“沙头角”,充分体现“洋货、洋呟뀁洋品牌”的特色? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> l束愉快的天z之旅,乘汽车返回北京,游客沉K就q下车返E? </p> <p style="line-height:21.3333px;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;white-space:normal;"> <br /> </p> </span><span style="font-family: " microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"=""></span><br /> <br /> <strong class="hfb"><span style="font-size: 14px;" microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"="">W六? 北京-北戴?/span></strong><br /> <br /> <span style="font-family: " microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"=""><span style="font-size:14px;">07:00地铁4号陶然亭A口出左{路边Q?7:30大北写字D\辚w合(Z保证您的利益出发当天h准时到达集合地点Q过时不候)Q?/span><br /> </span> <p> <span style="font-family: " microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"=""><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size: 14px;" microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"="">07:40出发乘坐大巴车ʎ丽的滨城市秦皇岛Q(此条U\不排座位P按先到先得原则,不接受特D位安排,敬请谅解Q?/span> </p> <p> <span style="font-family: " microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"=""><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size: 14px;" microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"="">抵达后前往黄金岸Q中自理;</span> </p> <p> <span style="font-family: " microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"=""><br /> </span> </p> <p> <span style="font-family: " microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"=""><span style="font-size:14px;">游览</span><strong class="hfb"><span style="color:#FF9900;font-size:14px;">【金沙湾景区?/span></strong><span style="font-size:14px;">国家AAAA景区Q位于有"沙漠与大Lȝ"之称的北戴河新区黄金岸Q地处国家񔋹hcd自然生态保?/span><span style="font-size:14px;">区。具有D世罕见的滨v大漠奇观和良好的自然环境。景区内林环绕、L涛阵c沙质细腅Rv岸^滑、v水清澈,高大起伏的沙丘、浓密碧l的树林、蔚蓝浩瀚的大v、宽阔^展的hW奇妙、和谐地l合在一P构成一副十分壮的自然生态景?/span></span> </p> <p> <span style="font-size:14px;"> 金沙湾沙雕大世界景区免费目Qv水ʎ场、沙雕观赏、滑沙(无限Ӟ、滑草(无限Ӟ、高夫l习?免费五个球)、射?</span><span style="font-size:14px;">Q免费五支)、炮M园、双鱼广场、脚t船、沙雕自创乐园等20多项。特别观赏异国表演(定时演出Q;6?0日以后可以n受极限水世界Q冲天回旋大到、林间水世界、漂河{)Q梦qL世界Q超U大喇叭、宝贝水城、spa水疗Q;天温泉{等Q?/span> </p> <span style="font-family: " microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"=""><span style="font-size:14px;">每组家庭赠送风{一套;体验N{的乐趣Q?/span><br /> <span style="font-size:14px;">q回酒店Q晚自理;</span><br /> </span> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <span style="font-size: 14px;" microsoft="" yahei";="" font-size:="" 14px;"="" font-size:14px;"=""><strong class="hfb">W七? 北戴?北京</strong></span><br /> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;">清晨到看上日出Qv滩赶挖蟹、捉虾、拾贝壳Q活动自愿参加,阴雨天活动取消,无导渔R同)?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">安排早餐Q稍事休息;</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">乘坐<strong class="hfb"><span style="color:#FF9900;">长城可华游?/span></strong>Q门已含)畅游渤v风光, 享受风习习 , 看浪q?,观世界最大的煤港——秦皇岛h的风采。之后v边自由活动!Q?如遇天气{不可抗拒的因素Q游轮出h改ؓ帆船出v)</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">集合自行用中;</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">13:30左右集合乘坐旅游大巴车返回北京,l束愉快的v滨之旅!</span> </p> <br /> </div> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="bz" id="bz">服务标准</div> <div class="contbody"> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;font-family:;" "=""> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;font-size:13.3333px;"> <span "="" style="font-size:14px;">接待?/span><span "="" style="font-size:14px;">?/span><span "="" style="font-size:14px;">标准</span><span "="" style="font-size:14px;">Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;font-size:13.3333px;"> <span "="" style="font-size:14px;">1  交通:本品ؓ地接产品Q不含往q大交通。北京当CؓI旅游车?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;font-size:13.3333px;"> <span "="" style="font-size:14px;">2  用餐Q以上行E含5</span><span "="" style="font-size:14px;">正餐</span><span "="" style="font-size:14px;">Q烤鸭宴</span><span "="" style="font-size:14px;">Q春饼宴</span><span "="" style="font-size:14px;"> </span><span "="" style="font-size:14px;">Q龙湖饺?/span><span "="" style="font-size:14px;">Q?/span><span "="" style="font-size:14px;">八菜一汤,</span><span "="" style="font-size:14px;">10Z桌,不10人时菜数相应减少Q但费标准不变。餐为套赠送餐Q不吃不退Q?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;font-size:13.3333px;"> <span "="" style="font-size:14px;">3  门票Q含行程中景炚w道大门票</span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;font-size:13.3333px;"> <span "="" style="font-size:14px;">4  导游服务Q当C业导游服?/span> </p> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;"> <span style="font-size:14px;font-family:;" "=""></span> </p> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="xz" id="xz">预订ȝ</div> <div class="contbody"> <p><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong class="hfb">本社为正规注册旅行社Q所有旅游线路天天发团,此团为纯玩团Q全E无M购物景点Q保证游客的充游览旉。真正的操作C,独立发团Q绝不倒团卖团Q承诺即实行QR位有限,h抓紧旉报名?/strong></span><br />  1.因行Eؓ散拼滚动循环Q导游有权调整景Ҏ览前后顺序,可根据我Cօ体安排而调_但不会取消行E、减景炏V?br />  2.延住客hQ我C不予送站Q由个h原因攑ּ行程者,费用不退Q?br />  3.h位游客出行务必带好n份证Q否则无法入住酒店)。游客在旅游l束后若想lg住,在有房的前提下可按内部特惠h补交房款卛_?br />  4.预定成功后于出团前一天上午我C֮服h员会致电通知出团事宜Q如未接到通知请及时来?免费咨询热线Q?1057131137 Q?Z耽误您的Q请务必最提前一天预定;<br />  5.  24时提供免费接站服务?br /> 1Q飞机来E:西单民航大厦或公d机场大巴车站Q?br /> 2Q火车来E:北京站出站口 西客站北q场出站口;<br /> 3Q汽车来E:市内各长途汽车站出站口;<br /> 4Q我Cַ作h员在以上地点接站?/p> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="wxts" id="wxts">温馨提示</div> <div class="contbody"> <p>预订前请仔细阅读 北京旅游预订ȝ<br /> 1、在您欣赏美景n受美食的同时Q请保管好您的私产?br /> 2、在您进行旅游活动前Q请先参考当天的天气预报情况及其他专业h士或机构的的相关和公告?br /> 3、ؓ了不耽误您的行程Q请您在国内航班起飞?0分钟前达到机场办理登机及相关手箋Qƈ核对好自q姓名?br /> 4、凡因游客个人原因,在行E中自愿攑ּ、自动离团、或更换景点、用、住宿等费用一概不退Q所有赠送景点如游客不进不退M费用Q?/p> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="pl" id="pl">用户评论</div> <div class="contbody"></div> <div class="lyjg"></div> <div class="contdh" name="bm" id="bm">我要报名</div> <div class="contbody"> <div class="baoming"> <style> .elegant-aero { margin-left:auto; margin-right:auto; max-width: 950px; background: #ffffff; padding: 20px 20px 20px 1px; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color: #fff; } .elegant-aero h1 { font: 24px "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif; padding: 10px 10px 10px 20px; display: block; background: #852f1d; border-bottom: 1px solid #B8DDFF; margin: -20px -20px 15px; } .elegant-aero h1>span { display: block; font-size: 11px; } .elegant-aero label>span { float: left; margin-top: 10px; color: #000; } .elegant-aero label { display: block; margin: 0px 0px 5px; } .elegant-aero label>span { float: left; width: 10%; text-align: right; padding-right: 15px; margin-top: 10px; font-weight: bold; } .elegant-aero input[type="text"], .elegant-aero input[type="email"], .elegant-aero textarea, .elegant-aero select { color: #888; width: 40%; padding: 0px 0px 0px 5px; border: 1px solid #C5E2FF; background: #FBFBFB; outline: 0; -webkit-box-shadow:inset 0px 1px 6px #ECF3F5; box-shadow: inset 0px 1px 6px #ECF3F5; font: 200 12px/25px Arial, Helvetica, sans-serif; height: 30px; line-height:15px; margin: 2px 6px 16px 0px; } .elegant-aero textarea{ height:100px; padding: 5px 0px 0px 5px; width: 70%; } .elegant-aero select { background: #fbfbfb url('down-arrow.png') no-repeat right; background: #fbfbfb url('down-arrow.png') no-repeat right; appearance:none; -webkit-appearance:none; -moz-appearance: none; text-indent: 0.01px; text-overflow: ''; width: 70%; } .elegant-aero .button{ padding: 10px 30px 10px 30px; background: #66C1E4; border: none; color: #FFF; box-shadow: 1px 1px 1px #4C6E91; -webkit-box-shadow: 1px 1px 1px #4C6E91; -moz-box-shadow: 1px 1px 1px #4C6E91; text-shadow: 1px 1px 1px #5079A3; } .elegant-aero .button:hover{ background: #3EB1DD; } </style> <form action="/index.php?r=DuxCms/Form/push" method="post" AutoComplete="off" class="elegant-aero"> <h1>ɽʮһѡĿͼ:预订提醒 <span class="hfb">请如实填写相兌料,我们的旅渔R问会W一旉联系?/span> </h1> <label> <span style="float:left;">预订U\ :</span> <input id="name" type="text" name="line"/> </label> <label> <span style="float:left;">姓名 :</span> <input id="name" type="text" name="name"/> </label> <label> <span style="float:left;">电话 :</span> <input id="tel" type="text" name="tel" /> </label> <label> <span style="float:left;">参团人数 :</span> <input id="tel" type="text" name="renshu" /> </label> <label> <span style="float:left;">参团旉 :</span> <input id="tel" type="text" name="shijian" /> </label> <label> <span style="float:left;">其他需求留a :</span> <textarea id="content" name="wenti" onfocus="if(value=='入住什么酒店,是否需要接机,接RQ是否有孩{有其他需求请在此详细说明'){value=''}" onblur="if (value ==''){value='入住什么酒店,是否需要接机,接RQ是否有孩{有其他需求请在此详细说明'}">入住什么酒店,是否需要接机,接RQ是否有孩{有其他需求请在此详细说明</textarea> </label> <label> <span class="hfb"> </span> <input name="table" type="hidden" value="liuyan"> <input name="token" type="hidden" value='55073e9194a172f127e69b6ce5124ae2 '> <button class="button" type="submit">提交</button> </label> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="lyjg"></div> <div class="lycear"></div> <div class="zizhi"><img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/zizhi.jpg" /></div> <div class="lyjg"></div> <div class="lycear"></div> ? <div class="foots"> <div style="float:left; padding-top:10px; text-align:center; padding-left:20px; width:100%;"> <div class="hfb"> <span style="font-size:14px;line-height:21px;white-space:normal;color:#CCCCCC;"><span style="color:#666666;font-family:微Y雅黑, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;">©2018 北京金马国际旅行C有限公? All rights reserved.丨旅游经营许可证号L-BJ00870丨京ICP?6011971?3 </span></span><span style="font-family:inherit;font-size:14px;line-height:22.4px;white-space:pre-wrap;background-color:#FFFFFF;color:#CCCCCC;"></span><span style="font-family:inherit;font-size:14px;line-height:21px;"></span> </div> </div> <div class="lycear"></div> <img src="/themes/1800603_lvyou01_pc/ycnh/img/ba.jpg" /> </div> <!--本站׃创年华网l提供技术支持,专业旅游|站搭徏商!QQQ?604894550!--> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>